Kostdebatten läggs ner!

Följane fanns igår att läsa hos Kostdebatten:

”I samband med att jag fick in svar på de senaste två frågorna från Ulf Bohman och Livsmedelsverket, fick jag samtidigt besked på att Livsmedelsverket inte längre ställer upp att svara på frågor. Ulf Bohmans mail citeras här oredigerat:

”om Kostdebatten

Livsmedelsverket har sedan bloggen Kostdebattens start deltagit som aktör och svarat på tilldelade frågor.

Vi har eftersträvat svar som är korrekta och väl förankrade i vetenskapen. Det gäller all information från Livsmedelsverket. Varje fråga har hanterats omsorgsfullt och bland annat passerat flera handläggare på verket för att innehållet ska vara kvalitetssäkrat. Vi har inte kompromissat med den vetenskapliga grunden, även om det inneburit att Livsmedelsverket inte alltid svarat lika fort som de andra debattörerna.

Det har varit en värdefull erfarenhet för Livsmedelsverket att som myndighet att delta i Kostdebatten. Debattlustan är onekligen stor och frågorna många, men trots allt begränsade till ett mycket smalt fält på nutritionsområdet. Livsmedelsverket arbetar i alla konsumenters intresse för bra matvanor, säkra livsmedel och ärlighet i livsmedelshanteringen. Sett ur ett helhetsperspektiv, från Livsmedelsverkets totala verksamhetsområde, är frågorna som ställs på Kostdebatten väldigt nischade.

Livsmedelsverket är en statlig myndighet som finansieras gemensamt av alla konsumenter via skattsedeln. Vår slutsats är det inte är rimligt att långsiktigt lägga så mycket tid och resurser på att besvara frågor inom ett så smalt område och på en enskild blogg. Vi har däremot alltid ett ansvar gentemot konsumenten och välkomnar alla intresserade läsare till vår webbplats.”

Slut citat

Min kommentar till Ulf Bohman och alla läsare:

Eftersom nu Livsmedelsverket har valt att inte längre delta i KOSTDEBATTEN, finns det inte längre någon grund att hålla den ”levande” i nuvarande form. Bloggen kommer inte att plockas bort, utan den ligger kvar för alla intresserade som vill läsa svaren på de frågor som faktiskt har fått sitt svar.

Min ambition har varit att hålla KOSTDEBATTEN neutral och långt ifrån nischad som Bohman beskriver den. Jag har uppmanat ”båda sidor” av debatten att ställa frågor och samtidigt bett om hjälp för att verkligen få in frågeställningar som gynnar debatten. Inga sådana frågeställningar har kommit in från Livsmedelsverket och Ulf Bohman. Eftersom det är kostråden i stort som debatteras, har jag svårt att se att området är ”smalt”.

Men som sagt, avgörandet är inte i mina händer vilka som ska svara eller inte.

Intresserade och engagerade människor kan ju följa Ulf Bohmans inbjudan och ställa sina frågor direkt till Livsmedelsverket på deras webbplats. Vill ni sedan att jag publicerar era frågor och de svar ni eventuellt får här på KOSTDEBATTEN, så gör jag självklart det. Skicka det i sådana fall till kostdebatten@gmail.com

Mitt engagemang avlutas nu och jag tackar alla parter som på något vis har varit delaktiga i KOSTDEBATTEN, ingen nämnd och ingen glömd. Ett speciellt tack till alla läsare och besökare!

Peter”

Tack, Peter för att du gjorde ett ärligt försök att bringa lite reda. Det är synd bara att det aldrig kom att bli den sakfrågadebatt som efterlystes.

Annonser

%d bloggare gillar detta: